Cân đối hơn 10.700 tỷ đồng đầu tư nhiều dự án giao thông qua Quảng Trị

Bộ GTVT ưu tiên cân đối khoảng 10.750 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư các dự án giao thông qua Quảng Trị.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh Quảng Trị trả lời về việc hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Văn bản của Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký cho biết, trong hai năm 2019 - 2020, Bộ GTVT đã ban hành các quyết định giao các cơ quan, đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Đường tránh phía Đông TP.Đông Hà; Xây dựng, nâng cấp QL15D đoạn QL1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu La Hay; Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Việt dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

2

Thi công dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn qua địa phận tỉnh Quảng Trị. 

Tại Văn bản 8562 ngày 28/8/2020, Bộ GTVT đã báo cáo nhu cầu đầu tư để đáp ứng các mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng của ngành GTVT giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 462.031 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Văn bản 419 ngày 2/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT được dự kiến phân bổ 252.694 tỷ đồng.

Sau khi bố trí đủ vốn xử lý các khoản nợ đọng thuộc trách nhiệm của ngân sách Nhà nước và hoàn thành các dự án chuyển tiếp, số vốn được phân bổ chỉ đủ để đầu tư nối thông toàn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến đường bộ cao tốc quan trọng, dự án mang tính động lực, công trình cấp bách, điểm nghẽn thuộc các chuyên ngành giao thông khác.

Đối với địa bàn Quảng Trị, Bộ GTVT đã ưu tiên cân đối trong giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án với tổng số khoảng 10.752 tỷ đồng, trong đó, bố trí để tiếp tục triển khai hoàn thành dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn (nhu cầu khoảng 4.677 tỷ đồng).

Khởi công mới dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh (Quảng Bình) - Cam Lộ (Quảng Trị) tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.590 tỷ đồng (phần hỗ trợ ngân sách Nhà nước khoảng 5.295 tỷ dồng); Dự án đường tránh phía Đông TP.Đông Hà (tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 400 tỷ đồng); Đầu tư nâng cấp QL9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến QL1 tư nguồn vốn còn lại của dự án VRAMP (phần sử dụng vốn dư 380 tỷ đồng).

Bộ GTVT cho biết, do nguồn vốn có hạn nên trước mắt chưa thể cân đối đầu tư cho nhiều công trình phục vụ phát triển KT-XH của các địa phương, trong đó có các dự án qua Quảng Trị, gồm: Xây dựng, nâng cấp QL15D đoạn QL1 đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu La Hay; Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê chắn cát luồng Cửa Việt.

“Bộ GTVT ghi nhận đề nghị của Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh Quảng Trị về việc đầu tư các dự án nêu trên và sẽ xem xét, xử lý trên cơ sở điều kiện nguồn lực được phân bổ. Trước mắt, Bộ GTVT sẽ giao Tổng cục Đường bộ VN, Cục Hàng hải VN tăng cường duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn bảo trì để đảm bảo khai thác an toàn”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

(Link gốc: https://www.baogiaothong.vn/can-doi-hon-10700-ty-dong-dau-tu-nhieu-du-an-giao-thong-qua-quang-tri-d518186.html) 

Vương Liễu  -  Theo Báo Giao thông