Bộ Giao thông vận tải cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4

Theo Bộ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông Vận tải) đang phối hợp với các đơn vị cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công mức cao.
dich vu cong truc tuyen Bo GTVT

Bộ Giao thông cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4.

Theo đó, đến hết tháng 11/2021, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Từ tháng 12 tới, cung cấp cho người dân, doanh nghiệp 284 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đáp ứng chỉ tiêu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Để đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã điều chỉnh danh sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh, Bộ Giao thông Vận tải bổ sung triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 đối với 6 thủ tục gồm: Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải; cấp giấy phép cho lái tàu trên các tuyến đường sắt đang khai thác.

Bên cạnh đó, các dịch vụ trong lĩnh vực hàng không như: cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng quyết định không triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính; trong đó, có 5 thủ tục do Cục Hàng hải Việt Nam cung cấp, 9 thủ tục do Cục Hàng không Việt Nam cung cấp, Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng có 2 thủ tục/đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông Vận tải) cho hay, việc điều chỉnh danh sách thủ tục hành chính nâng cấp đưa lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 nói trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam theo thông báo của Văn phòng Chính phủ ngày 29/9 vừa qua.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành không đưa vào xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ; đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ.

Cũng theo địa diện Trung tâm Công nghệ thông tin, theo kế hoạch đến hết tháng 11/2021, Trung tâm sẽ phối hợp cùng các đơn vị trong ngành cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công, nâng số dịch vụ công của Bộ Giao thông Vận tải lên 325 dịch vụ; trong đó, có 284 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 41 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Với kế hoạch trên, Bộ Giao thông Vận tải sẽ hoàn thành chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức độ 4, sớm hơn 1 tháng so với thời hạn Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thành.

Theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt giữa tháng 6/2021 đặt ra mục tiêu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021 và hình thành Chính phủ số vào năm 2025.

Chỉ tiêu đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 được xác định là một chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của các bộ, ngành, địa phương cần hoàn thành ngay trong năm nay.

Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng./.

Vương Gia