giao thông 24h - các bài viết về giao thông 24h, tin tức giao thông 24h

Nỗ lực giải ngân gần 17.000 tỷ đồng vốn giao thông

Đến 9/2021, Bộ GTVT đã giải ngân khoảng 26.722 tỷ, đạt 61,6% kế hoạch năm 2021, là một trong 4 bộ ngành đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1