giao lưu - các bài viết về giao lưu, tin tức giao lưu

Đưa thực tiễn lên giảng đường, Khoa Truyền thông đa phương tiện khiến sinh viên yêu nghề

Ngày 1/6, Khoa Truyền thông đa phương tiện, HV Phụ nữ Việt Nam có Buổi giao lưu với chủ đề “Kinh nghiệm sản xuất và lên kịch bản chương trình truyền hình”.

Theo dõi Pháp Luật Plus