Giáo hội - các bài viết về Giáo hội, tin tức Giáo hội

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tụng kinh Dược sư nhân ngày thương binh, Liệt sỹ

Đây là hoạt động của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam về việc kêu gọi Tăng ni, Phật tử tụng kinh cầu bình an, đẩy lùi dich bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1