Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định về việc công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2, năm 2022.Cụ thể, từ ngày 24-26/5, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã kiểm tra hồ sơ công nhận của tỉnh và hồ sơ các đơn vị cấp huyện, cấp xã tại thời điểm tháng 12/2022; kiểm tra thực tế tại 11 đơn vị cấp huyện và 22 đơn vị cấp xã; kiểm tra thực tế tại 47 hộ gia đình và kiểm tra hồ sơ 2 đơn vị cấp huyện.

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện xóa mù chữ nói riêng và phát triển giáo dục - đào tạo nói chung của tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo PCGDXMC cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và PCGDXMC nói riêng. 2 năm học liên tiếp 2021-2022 và 2022-2023, Quảng Ninh có chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

tin xoa mu chu_2952023_1

Đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT ký biên bản kiểm tra công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. (Ảnh: QMG Quảng Ninh)

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành “Đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục tỉnh giai đoạn 2022-2025”, trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đối với các trường, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm học tập cộng đồng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo để đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ PCGDXMC. 

Nhờ đó, kết quả PCGDXMC được duy trì, giữ vững và nâng cao. Quảng Ninh đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

z4388169451543_230815bf80753d38b994a170dcc253e6

Điểm xóa mù chữ cho đồng bào miền núi tỉnh Quảng Ninh

Được biết, 100% đơn vị cấp huyện và 99,43% đơn vị cấp xã đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Tỉnh Quảng Ninh là địa phương thứ 17/63 tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ (PCGDXMC) mức độ 2.

Số người từ 15 đến 35 tuổi biết chữ mức độ 1 (hoàn thành giai đoạn 1 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành lớp 3 chương trình giáo dục tiểu học) là 99,85%, biết chữ mức độ 2 (hoàn thành giai đoạn 2 chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ hoặc hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học) là 99,76%.

Số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức độ 1 là 99,68%, biết chữ mức độ 2 là 99,25%.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận