Thị xã ven biển Đức Phổ (Quảng Ngãi) dù được sự quan tâm, đầu tư vẫn thiếu giáo viên, cơ sở vật chất chưa đảm bảo ảnh hưởng tới chất lượng, công tác giảng dạy.Theo Kết luận thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ngãi, về trách nhiệm Trưởng phòng GDĐT thị xã Đức Phổ trong công tác quản lý chuyên môn trên địa bàn.

Dù UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất cho tuyển dụng hàng nghìn giáo viên từ bậc mầm non đến THPT để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhằm đảm bảo công tác giảng dạy trong năm học mới 2022 - 2023. 

Thế nhưng, một thực tế đã nêu tại kết luận thanh tra của Trưởng Đoàn thanh tra, vẫn còn tình trạng thiếu giáo viên tại địa bàn thị xã Đức Phổ ở các cấp học hiện đang còn thiếu so với định mức vị trí việc làm là 128 người cụ thể: cấp trung học cơ sở: 36 người, cấp tiểu học: 81 người, cấp mầm non: 11 người. Do tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên của một số trường nên việc dạy học còn gặp khó khăn.

fhfhj

Ảnh minh họa

Đức Phổ là thị xã ven biển, được sự quan tâm, đầu tư của các cấp, các ngành về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhưng vẫn còn một số trường có cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo quy định của Bộ GDĐT Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học; một số thiết bị dạy học còn thiếu theo quy định của Bộ GDĐT.

Bên cạnh đó tỉ lệ huy động trẻ ra lớp tuy có tăng nhẹ hàng năm nhưng chưa đạt tỉ lệ đã giao, việc điều tra, nắm số liệu trẻ trong độ tuổi đi học ngoài địa bàn thị xã đôi lúc chưa kịp thời.

Qua đợt thanh tra được biết, trong công tác quản lý giáo dục tại thị xã Đức Phổ chưa thường xuyên kiểm tra, tư vấn, đốc thúc việc khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động chuyên môn; kiểm tra hồ sơ quản lý các hoạt động chuyên môn của các đơn vị chưa nhiều.

Sách mẫu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phục vụ nghiên cứu, lựa chọn cũng chưa được cung cấp kịp thời để đáp ứng việc giảng dạy và học tập, phần lớn các giáo viên  đang phải nghiên cứu sách điện tử do đó việc so sánh, đối chiếu và nêu những ưu điểm, khuyết điểm trong mỗi bộ sách còn hạn chế.

Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xếp loại học lực yếu, kém/chưa đạt của học sinh cấp THCS, thực tế cho thấy trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 chiếm tỷ lệ 16,24%.

Còn học sinh cấp tiểu học chưa hoàn thành ở cuối năm học. Liên quan đến vấn đề này Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về nội dung đổi mới và yêu cầu của đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để mọi thành phần trong xã hội đồng tình ủng hộ và hỗ trợ các nguồn lực khi các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nhằm khắc phục các tồn tại trên Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Trưởng phòng GDĐT thị xã Đức Phổ cần tham mưu Chủ tịch UBND thị xã bố trí đủ, cơ cấu đồng bộ đội ngũ giáo viên, nhân viên và trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ theo danh mục tối thiểu của Bộ GDĐT đã giao.

Phải tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động chuyên môn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp đạt chỉ tiêu; chú trọng phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập; kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học, quản lý tài sản các trường trên địa bàn…

Xâyy dựng biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện đổi mới phương pháp dạy,... đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

Đồng thời, UBND thị xã Đức Phổ cần chỉ đạo Thanh tra thị xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ với Phòng GDĐT thị xã thường xuyên thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận