Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, thống nhất thông qua 21 Nghị quyết về đầu tư công, thu hồi dự án chậm triển khai và bảo hiểm y tế…Tin nên đọc

Ngày 10/11, tại kỳ họp chuyện đề lần thứ 6, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua Nghị quyết bổ sung 115 biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh này.

Nghị quyết về bổ sung, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

Screenshot_20221111-053547_Chrome

 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông Có  thời điểm nợ đọng kéo dài tới hơn 16 tỷ đồng tiền dạy kê  của giáo viên( Ảnh: Minh họa)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến, thống nhất thông qua 21 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về bổ sung, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; thông qua danh mục bổ sung, điều chỉnh các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đắk Nông 2022. Cụ thể, bổ sung 115 biên chế giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.

Screenshot_20221111-053539_Chrome

Tại kỳ họp 100% đại biểu tham dự biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt bổ sung 115 biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh( Ảnh: P.T)

Năm học 2022-2023, Đắk Nông thiếu 966 người làm việc ở các cấp học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong đó, cấp học mầm non thiếu 251 người; cấp tiểu học thiếu 349 người; cấp trung học cơ sở thiếu 232 người; cấp trung học phổ thông thiếu 93 người. Số giáo viên thiếu ở 3 cấp học tập trung tại các huyện: Đăk Glong, Đăk Mil, Thành phố Gia Nghĩa, Đăk Song, Krông Nô, Đăk Rlấp, Tuy Đức.

Việc bổ sung 115 biên chế giáo viên cho ngành giáo dục đã góp phần giải quyết một phần áp lực thực trạng thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; giảm bớt tình trạng giáo viên phải dạy kê, dạy gác và địa phương nợ đọng kéo dài hàng chục tỷ đồng tiền dạy tăng giờ của giáo viên các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận