Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc trong Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp năm 2022.Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp trong thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn Bộ Tư pháp đã tích cực hỗ trợ Bộ GD&ĐT trong công tác pháp chế, đặc biệt là xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tin tưởng hai Bộ sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả, triển khai đúng tiến độ các kế hoạch trong năm 2023.

3202860554955608126657241057906491552237255n

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Trước đó, ngày 28/12/2021, Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp đã ban hành và thống nhất triển khai Kế hoạch số 1367/KH- BGDĐT-BTP về việc phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp năm 2022.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Bộ; các đơn vị thuộc hai Bộ nói chung và hai đơn vị được phân công làm đầu mối là Vụ Pháp chế (Bộ GD&ĐT) và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Tư pháp năm 2022, hai Bộ đã triển khai thực hiện một cách toàn diện trên các mặt công tác pháp chế như công tác xây dựng pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển, hợp nhất;…

Trong năm 2022, đội ngũ những người làm công tác pháp chế của Bộ GD&ĐT ngày càng trưởng thành, được đánh giá là một trong các tổ chức pháp chế mạnh trong khối các Bộ, ngành.

Chất lượng văn bản do Bộ GD&ĐT chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền đã đảm bảo về chất lượng và tiến độ; Một số văn bản có nội dung phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng lớn đã được các đơn vị phối hợp tham mưu để cấp có thẩm quyền ban hành tạo hành lang pháp lý cho ngành Giáo dục hoạt động có hiệu quả.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận