Giáo dục và Đào tạo - các bài viết về Giáo dục và Đào tạo, tin tức Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 283/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020...

Theo dõi Pháp Luật Plus