Pháp Luật Plus - Giáo dục và Đào tạo - các bài viết về Giáo dục và Đào tạo, tin tức Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo - các bài viết về Giáo dục và Đào tạo, tin tức Giáo dục và Đào tạo

Hà Nội: Lớp học mầm non thủng lỗ chỗ, đình chỉ công trình xây dựng liền kề

Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết đã đình chỉ thi công công trình bị phản ánh làm thủng tường của trường Mẫu giáo mầm non B.

Theo dõi Pháp Luật Plus