Pháp Luật Plus - giáo dục - các bài viết về giáo dục, tin tức giáo dục

giáo dục - các bài viết về giáo dục, tin tức giáo dục

Bộ GDĐT: Cân nhắc phương án về dạy môn Lịch sử trong chương trình GDPT mới

Bộ GDĐT cho biết sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1