giáo dục - các bài viết về giáo dục, tin tức giáo dục

Bổ sung kinh phí tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 49,22 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề của ngân sách trung ương...

Theo dõi Pháp Luật Plus