Pháp Luật Plus - giáo dục - các bài viết về giáo dục, tin tức giáo dục

giáo dục - các bài viết về giáo dục, tin tức giáo dục

Gian lận thi cử: Lãnh đạo giải thích như đùa

“Tôi cho rằng, các cơ quan điều tra xét xử có thể sẽ bỏ lọt tội phạm khi chấp nhận lời giải thích như đùa của một số lãnh đạo địa phương"

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tuân thủ pháp luật còn mập mờ

Tuân thủ pháp luật còn mập mờ

0
Nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, yêu cầu làm rõ việc giao hàng nghìn ha đất ở các dự án tâm linh, đã có văn bản trả lời vấn đề này.