UBND TP Hà Nội chỉ ra nhiều sai phạm của Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An

0
Nhiều sai phạm liên quan đến quản lý tài chính, điều hành hoạt động... của bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An đã được UBND TP Hà Nội chỉ rõ.

Năm 2018 đã bị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội chấn chỉnh

Ngày 25/12/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5692/SGDĐT-KHTC, V/v chấn chỉnh việc sử dụng, quản lý kinh phí từ nguồn tài trợ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi – Chu Văn An. Nội dung cụ thể như sau:

“Ngày 31/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 4801/SGDĐT-KHTC trong đó đề nghị Trường THPT Chu Văn An thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận tài trợ tại Thông tư 16/2018/TT - BGDĐT, rà soát các nội dung tài trợ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Trường Bưởi – Chu Văn An, hoàn chỉnh tổng dự toán Lễ kỷ niệm, nộp đầy đủ dự toán chi tiết các hộ sơ còn thiếu theo quy định về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 3/11/2018.

Tuy nhiên trường THPT Chu Văn An không nộp theo yêu cầu của Sở.

Ngày 19/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được ý kiến phản ánh của một số cán bộ giáo viên Trường THPT Chu Văn An về việc nhà trường sử dụng kinh phí từ nguồn tài trợ Lễ kỷ niệm 110 năm, trường Bưởi – Chu Văn An không đúng quy định, thanh toán các hợp đồng dịch vụ chưa có đầy đủ cơ sở.

Bên cạnh đó ngày 18/12/2018 Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đã ra Quyết định số 453/QĐ-THPTCVA về việc thay chữ ký giao dịch ngân hàng…Việc hiệu trưởng cử ông Nguyễn Đức Bình (giáo viên nhà trường) là cán bộ ký chữ ký thứ 2 – Phần chữ ký kế toán thay chữ ký của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã vi phạm Khoản 8 Điều 13 và Điều 51 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An sử dụng, quản lý kinh phí từ nguồn tài trợ thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 16 phản ánh trên sổ kế toán nhà trường đúng quy định, khẩn trương làm báo cáo giải trình, khắc phục tồn tại…”.

thpt-chu-van-an-hinh-anh-1-1432

Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội. (Nguồn Internet).

UBND TP Hà Nội kết luận sai phạm

Ngày 28/6/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kết luận số 56/KL-UBND nội dung tố cáo đối với bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An có sai phạm về tài chính liên quan đến tiền tài trợ tổ chức lễ kỷ niệm nhà trường.

Được biết trước đó, ngày 23/1/2019, UBND thành phố có Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc thụ lý, giao Chánh Thanh tra thành phố kiểm tra, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý nội dung tố cáo đối với bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An sai phạm trong quản lý tài chính, điều hành hoạt động tại trường, có hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự cán bộ nhà trường.

Cụ thể, theo văn bản kết luận của UBND TP Hà Nội, bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An bị tố cáo vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính trong việc thu chi khoản tiền tổ chức Lễ hội 110 năm trường Bưởi – Chu Văn An được tổ chức vào  ngày 27/10/2018 đến 4/11/2018.

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 năm truyền thống trưởng Bưởi – Chu Văn An, trường THPT Chu Văn An đã lập kế hoạch tổ chức thực hiện trình UBND thành phố và được Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận tại Thông báo số 299/TB-UBND ngày 26/3/2018. Do đây là hoạt động không sử dụng ngân sách nên phải huy động nguồn tài chính từ các nguồn lực bên ngoài, UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho trường Chu Văn An được huy động tài trợ.

Thực hiện quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2018/TT/BGD ĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) quy định về Quản lý, sử dụng tài trợ: “1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng, cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện, chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành”.

Trường THPT Chu Văn An đã lập và trình kế hoạch tổ chức kèm dự toán kinh phí Lễ kỷ niệm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD-ĐT) và đã được Sở GD-ĐT có băn bản chấp thuận kế hoạch huy động của Nhà trường theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT quy định về quản lý và sử dụng tài trợ.

Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ triển khai năm học”.

Tuy nhiên, do nội dung bản dự toán kèm theo kế hoạch huy động tài trợ mới chỉ dự toán theo nhóm việc nhưng chưa chi tiết đến từng nội dung chi, chưa đáp ứng yêu cầu của Sở GD-ĐT nên chưa được Sở phê duyệt theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ GD-ĐT.

Việc tổ chức Kỷ niệm đã thực hiện xong nhưng đến nay, nhà trường chưa có dự toán chi tiết kèm theo kế hoạch vận động tài trợ được Sở GD-ĐT duyệt.

Như vậy nội dung tố cáo là đúng.

Về nội dung, khi Kế toán có ý kiến về việc quản lý tài chính của lễ hội như nêu trên, bà mai Anh không tiếp thu mà đã ra quyết định thu hồi chữ ký của kế toán, thay bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình là giáo viên giáo dục công dân, không có chuyên môn về kế toán.

Kết luận của UBND TP Hà Nội cho hay, sau khi tuần lễ kỷ niệm 110 năm trường Bưởi- Chu Văn An kết thúc, bà Lê Mai Anh – Hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Kế toán nhà trường thanh toán tiền cho 2 đơn vị cung cấp dịch vụ cho buổi lễ Kỷ niệm 110 năm trường Bưởi - Chu Văn an là công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê để đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán đã được ký kết (30 ngày sau khi kết thúc sự kiện từ ngày 4/11/2018) nhưng kế toán không thực hiện việc thanh toán với lý do chương trình không được Sở GD-ĐT phê duyệt dự toán chi tiết.

Bà Lê Mai Anh đã ký Quyết định về việc thay thế chữ ký của kế toán nhà trường là bà Lê Thị Ngọc Lan bằng chữ ký của ông Nguyễn Đức Bình – là giáo viên nhà trường, không có chuyên môn về việc kế toán là không đúng quy định tại Khoản 8 Điều 13 Luật Kế toán năm 2015 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: “Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật này”.

Điều 51 quy định Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán: “Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán”. Tuy nhiên, việc thay thế chữ ký này chỉ để đáp ứng kịp thời việc thanh toán cho Công ty CPGT HCC và Công ty TNHH LH Nguyễn Lê đảm bảo thực hiện đúng thời hạn thanh toán, không phải là thay kế toán, hiện nay bà Nguyễn Ngọc Lan vẫn là kế toán trưởng.

Như vậy nội dung tố cáo chỉ đúng 1 phần.

...

UBND TP Hà Nội yêu cầu bà Lê Mai Anh, Hiệu trưởng nghiêm túc rút kinh nghiệm về các sai phạm bị phát hiện sau kiểm tra. Tuy nhiên, người tố cáo chưa đồng ý với các nội dung kết luận trên nên tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan khác để làm rõ vụ việc trên.

Trước đó Pháp luật Plus đã thông tin tại bài viết: "Hà Nội: Núp bóng sinh hoạt CLB, trường THPT Chu Văn An thu tiền học thêm".

Dù đã được đề cập nhiều và gây bức xúc không ít cho dư luận cũng như phụ huynh học sinh, song tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức. Trường THPT Chu Văn An đang sử dụng hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ để dạy thêm học thêm.

Với mục tiêu ươm mầm tài năng, bổ trợ kiến thức… nhưng Câu lạc bộ tại trường Chu Văn An lại thu học phí là 78.000 đồng/1 buổi.

Xem thêm...

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thanh Bình

Loading...

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Danh ca Giao Linh bật khóc trước phần trình diễn bán kết 1 của thí sinh "Ngôi Sao Âm Nhạc"

Ngày 20/9 tại sân khấu Amazing. 33 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi "Ngôi Sao Âm Nhạc" mùa đầu tiên đã có màn tranh tài tại vòng Bán kết 1.

Hiền Hồ liên tục khoe ảnh bikini bó sát, khoe dáng nóng bỏng

Hiền Hồ thể hiện hình ảnh hiện đại, sành điệu qua loạt hình hút mắt.

Lộ diện nhiều hiện vật quý khi kiểm kê di tích tại Hà Nội

Qua kiểm kê hiện vật trong di tích được nhiều địa phương ở Hà Nội thực hiện những năm qua, cơ quan chức năng phát hiện vật quý, có giá trị cao.

Ngắm nhìn những "dải lụa vàng" ở Mù Cang Chải

Khách du lịch lại nườm nượp rủ nhau đi khám phá "mùa vàng" ở Mù Cang Chải - cảnh tượng một năm chỉ có một lần.

Xem thêm