Trường ĐH Điện Lực: Loạt bài thi được nâng, sửa điểm

0
Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Điện lực tuyển sinh đại học vượt chỉ tiêu của bộ, tuyển thí sinh dưới điểm chuẩn, sửa, nâng điểm bài thi...

Thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo vừa thông báo kết luận thanh tra số 28/TB-TTr, về những sai phạm trong công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực (ĐH Điện lực).

Theo đó, cơ quan thanh tra nhận được đơn thư phản ảnh các vấn đề liên quan đến nâng điểm bài thi học phần, điểm thi đầu vào của các khóa 2013, 2014 và công tác tổ chức cán bộ, tài chính của trường.

Căn cứ vào hồ sơ thu thập ngẫu nhiên cho thấy trong quá trình tuyển sinh, quản lý đào tạo, cấp phát văn bằng...trường còn có thiếu sót, sai phạm.

truong-dai-hoc-dien-luc-phan-hoi-cac-thong-tin-sai-pham-duoc-cac-co-quan-bao-chi-dang-tai-03-.8786

Trường đại học Điện lực (Báo Công thương).

Sửa điểm, nâng điểm

Kết luận thanh tra nêu rõ: Về công tác tuyển sinh, Trường ĐH Điện lực báo cáo không trung thực về chỉ tiêu tuyển sinh. Cụ thể, năm 2013, số lượng trúng tuyển thực tế của trường là 2080, nhưng trong báo cáo lại là 1518, vượt 43,4% so với chỉ tiêu. Tương tự, đến năm 2014, trường này đã vượt chỉ tiêu 12,2%.

Qua kiểm tra xác suất danh sách sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp dân dụng năm 2013 cho thấy, trong số 222 sinh viên, có đến 140 sinh viên có điểm đầu vào thấp hơn điểm trúng tuyển. Trong số đó, có 47 sinh viên được ghi chú là dạng đào tạo theo nhu cầu xã hội, 7 sinh viên không còn dữ liệu.

Việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm nhất cũng không đúng quy định tại Điểm C Khoản 2 Điều 18, sinh viên chuyển trường không đúng ngành hoặc nhóm ngành theo quy định tại Điểm B Khoản 1 Điều 18 quy chế đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ.

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật giáo dục Đại học.

Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, các thành viên thuộc Hội đồng tuyển sinh năm 2013, 2014. Trưởng phòng Đào tạo và Phó trưởng Phòng đào tạo phụ trách mảng tuyển sinh năm 2013, 2014 tham mưu tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Quy định đào tạo của Trường ban hành theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHĐL-ĐT ngày 11/9/2009 quy định về việc sinh viên học dự thính là trái với Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận.

Có sự mất cân đối trong phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ - Tự động hóa, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm. Một số giảng viên có số giờ giảng vượt mức giờ giảng chuẩn cho giảng viên.

Trước học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 Trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ Khoa/Bộ môn và đưa về chấm; từ học kỳ 2 năm học 2017-2018 tổ chức chấm chung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi.

Có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm hoặc đánh dấu bài. Kiểm tra ngẫu nhiên các túi bài thi của sinh viên khoa Điều khiển và Tự động hóa tuyển sinh năm 2013 và 2014 môn Điều khiển logic và PLC1 nhiều bài thi không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu, nhiều túi bài thi không có chữ ký của cán bộ chấm thi 2.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trong việc ban hành quy định đào tạo của Trường thuộc về đơn vị tham mưu xây dựng: Phòng Đào tạo, trách nhiệm liên đới của Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo và Hiệu trưởng theo từng thời kỳ.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 đặc biệt là việc ra đề, chấm thi, nâng điểm bài thi học phần trước hết thuộc về cán bộ, chuyên viên các Phòng đào tạo, Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng; cán bộ, giảng viên Khoa Điều khiển – Tự động hóa; Phó hiệu trưởng phụ trách mảng đào tạo đại học chính quy và Hiệu trưởng của trường ĐHĐT theo từng thời kỳ.

Quy chế công tác in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ của Trường ban hành theo Quyết định số 951/QĐ-ĐHĐL ngày 8/9/2015 chưa được bổ sung, sửa đổi theo Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèo theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 của Bộ GDĐT.

Mẫu phôi văn bằng chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT.

Sổ gốc cấp phát văn bằng chưa đúng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông…

Chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hủy bỏ phôi văn bằng theo quy định. Chưa thực hiện công bố công khai thông tin văn bằng.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót trong công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về cán bộ, chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phó hiệu trưởng phụ trách văn bằng, Hiệu trưởng của ĐHĐL theo từng thời kỳ.

Kỷ luật 2 viên chức

Liên quan đến phản ánh về một số bài thi có dấu hiệu nâng điểm, ngày 4/3/2019, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL có Quyết định số 217/QĐ-ĐHĐL thành lập tổ rà soát công tác chấm thi học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 và năm học 2017 – 2018 của Khoa Điều khiển và Tự động hóa.

Tổ rà soát đã thực hiện rà soát và có Tờ trình về việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Ngày 26/8/2019 Hiệu trưởng Trường ĐH Điện Lực, có quyết định số 1095/QĐ-ĐHĐL thi hành kỷ luật viên chức Vũ Duy Thuận, nguyên trưởng Khoa Điều khiển và Tự động hóa bằng hình thức khiển khách và đồng ý theo nguyện vọng chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ Năng lượng: ngày 29/8/2019.

Hiệu trưởng Trường ĐHĐL có Quyết định số 1116/QĐ-ĐHĐL thi hành kỷ luật viên chức Vũ Văn Định, nguyên trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng bằng hình thức khiển khách do hết nhiệm kỳ nên Trường không xem xét bổ nhiệm lại và chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ thông tin. Tuy nhiên việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ, giảng viên khác có liên quan còn chậm dẫn đến phát sinh đơn thư, báo chí phản ánh.

hieu-truong-truong-huy-hoang-1484295963

Ông Trương Huy Hoàng -  Hiệu trưởng Trường ĐH Điện lực (http://www.epu.edu.vn).

Kiến nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sai phạm

Từ những kết luận trên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị Trường Đại học Điện lực có giải pháp chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Cụ thể, Trường cần rà soát, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định của trường như Quy chế đào tạo, quy chế, quy chế quy định về ra đề coi thi, chấm thi; quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, cần rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013, 2014 của tất cả các ngành đào tạo của trường. Lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường, tiếp nhận không đúng quy định.

Sau đó, Trường phải đánh giá cụ thể tình trạng hiện tại của sinh viên còn học, đã tốt nghiệp; lập danh sách, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Trường hợp không đúng quy định của quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định gửi về Vụ giáo dục đại học và Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/11/2019.

Năm 2015 ông Trương Huy Hoàng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường ĐH Điện lực. Đến thời điểm hiện tại 2019 ông Trương Huy Hoàng đang giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐH Điện lực.

Những sai phạm, thiếu sót được nhắc đến tại Kết luận thanh tra số 8674/KL-BCT của Bộ Công thương và Thông báo kết luận thanh tra số 28/TB-TTr của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thanh Bình

Loading...

Bình luận

Chân dung “Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2020”

Được tạp chí People (Mỹ) trao thường niên và rất thu hút sự quan tâm của công chúng dựa trên quyết định của hội đồng đánh giá và các phiếu trên mạng.

Phim tài liệu về cố huyền thoại bóng đá Maradona

Một số nhà làm phim tài liệu đã cố gắng tìm hiểu về cố huyền thoại bóng đá Diego Maradona, ghi lại cuộc đời ông ở nhiều giai đoạn khác nhau.

Khai mạc VCK Press Cup 2020: Trao quà cho 10 gia đình chính sách TP. Sầm Sơn và con gái Liệt sĩ Phạm Văn Hướng

VCK Press Cup 2020 đã chính thức khai mạc vào chiều 26/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhiều gói trải nghiệm du lịch hấp dẫn tại Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam

Chương trình kích cầu du lịch nhằm khẳng định, quảng bá hình ảnh các điểm đến hấp dẫn ở Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam phục hồi mạnh mẽ.

Xem thêm