Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội năm 2020 được đánh giá không quá khó. Sau đây là gợi ý đáp án của môn thi này (Cập nhật):Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 ở Hà Nội:

de-tieng-anh-thi-vao-lop-10-ha-noi-nam-2020
2
3
4

 

Các câu hỏi trong đề thi môn Tiếng Anh được đảo thứ tự khác nhau theo từng mã đề. Tuy nhiên, nội dung câu hỏi giống nhau.

Sau đây là gợi ý đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh từ Hệ thống giáo dục Hocmai:

Mã đề 0016:

1a

 

Mã đề 001:

01

 

Mã đề 004:

004

 

Mã đề 0016:

016

 

Mã đề 0019:

019

 

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận