Pháp Luật Plus - Gợi ý đáp án 7 đề thi tham khảo vào lớp 10 ở Hà Nội

Gợi ý đáp án 7 đề thi tham khảo vào lớp 10 ở Hà Nội

0
Giáo viên của Hệ thống giáo dục Học Mãi hướng dẫn giải đề thi tham khảo tuyển sinh lớp 10 vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

Gợi ý đáp án môn thi Tiếng Anh

Phần Trắc nghiệm

1. A

2. B

3. A

4. A

5. A

6. D

7. D

8. C

9. A

10. D

11. D

12. C

13. C

14. B

15. A

16. B

17. B

18. B

19. B

20. C

21. A

22. B

23. A

24. B

25. A

26. A

27. C

28. D

29. C

30. C

31. A

32. C

               

Phần Tự Luận

33. I haven't met him for 3 years.

34.If I had money, I could buy that shirt.

35. She hasn't been invited to the party.

36. She advised me not to buy that coat.

37. The Smiths, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

38. The sun shone so brightly that Mary had to put on her sunglasses.

39. The more exercises I do, the more new words I can remember.

40. I wish I had invited her to my birthday party last week.

Gợi ý đáp án môn thi Địa lý

1.B

2.C

3.C

4.C

5.C

6.B

7.B

8.D

9.C

10.B

11.C

12.C

13.B

14.D

15.C

16.A

17.A

18.A

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.D

25.A

26.D

27.A

28.A

29.C

30.B

31.A

32.C

33.D

34.A

35.D

36.D

37.C

38.A

39.D

40.C

Gợi ý đáp án môn thi Hóa học

1. A

2. A

3. C

4. A

5. A

6. C

7. C

8. B

9. A

10. C

11. B

12. A

13. B

14. C

15. A

16. B

17. B

18. C

19. A

20. D

21. A

22. D

23. D

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. D

30. A

31. A

32. A

33. A

34. B

35. A

36. D

37. D

38. B

39. D

40. D

Gợi ý đáp án môn thi Vật lý

01. C

02. C

03. B

04. D

05. D

06. A

07. A

08. A

09. D

10. C

11. B

12. B

13. B

14. B

15. C

16. B

17. D

18. D

19. B

20. C

21. C

22. C

23. D

24. C

25. B

26. C

27. D

28. D

29. A

30. B

31. B

32. A

33. D

34. A

35. B

36. C

37. A

38. A

39. D

40. A

Gợi ý đáp án môn thi GDCD

01. A

02. C

03. D

04. A

05. A

06. C

07. B

08. A

09. A

10. B

11. D

12. B

13. A

14. D

15. A

16. A

17. C

18. A

19. B

20. B

21. A

22. D

23. B

24. A

25. A

26. C

27. C

28. D

29. A

30. A

31. C

32. A

33. A

34. B

35. D

36. A

37. A

38. D

39. B

40. A

Gợi ý đáp án môn thi Lịch sử

1.C

2.B

3.C

4.C

5.A

6.A

7.C

8.D

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16. B

17. A

18.D

19.A

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.C

26. C

27.D

28.C

29.A

30.D

31.B

32. A

33.A

34.C

35.A

36.C

37.C

38. D

39.C

40.A

Gợi ý đáp án môn thi Sinh học

1. C

2.C

3.A

4.C

5.C

6.D

7.B

8.D

9.B

10.B

11. D

12.C

13.A

14.A

15.C

16.A

17.C

18.D

19.A

20.A

21. C

22.B

23.D

24.D

25.B

26.A

27.A

28.B

29.C

30.B

31. B

32.C

33.B

34.A

35.C

36.D

37.D

38.D

39.B

40.D

Lan Châu

Loading...

Bình luận

Sôi nổi các hoạt động bên lề Hội sách Sơn Trà 2022

Hội sách Sơn Trà năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 với 25 gian hàng của các đơn vị kinh doanh, xuất bản sách...

Carnival đường phố chính thức khai màn tại Đà Nẵng

Sự kiện đã mang đến bữa tiệc nghệ thuật đường phố đầy màu  sắc, mở màn cho chuỗi sự kiện mùa hè vô cùng hấp dẫn tại thành phố bên sông Hàn.

Đừng chà đạp hai từ 'nghệ sĩ'

Thành công, sự nổi tiếng đến với người nghệ sĩ có thể không dễ dàng. Nhưng nhiều người đã “đốn củi ba năm đốt một giờ” vì sống sa ngã.

Phú Yên: Tổ chức Lễ hội Tôm hùm Thị xã Sông Cầu

Thông qua lễ hội địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh gắn với công tác bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống.

Xem thêm

Thế giới Facebook