Công ty Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam nhà thầu "ruột" của Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang

0
Liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2018 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam liên tiếp trúng các gói thầu mua sắm giường, tủ đầu giường. Tuy nhiên mỗi năm thuế xuất lại khác nhau.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 2998/KL-UBND về việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 30/9/2019.

Theo đó, qua quá trình thanh tra, UBND tỉnh Bắc Giang đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác đấu thầu tại bệnh viện Phục hồi chức năng.

14

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang tiền thân là Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 1999 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Được biết, giai đoạn từ năm 2014 đến ngày 30/9/2019, Bệnh viện được trang bị sử dụng các trang thiết bị y tế, tổng giá trị là: 18.628.550.000đ, trong đó: Năm 2014 đơn vị tiếp nhận Trang thiết bị y tế theo kết quả đấu thầu theo chương trình dự án của Sở Y tế; giá trị trang thiết bị y tế khi tiếp nhận là: 14.988.000.000đ.

Những gói thầu nhiều "không" 

Tại kết luận UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra rằng: Trong năm 2014, 2015, Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang không xây dựng kế hoạch, dự trù danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế để phục hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra Bệnh viện không cập nhật, theo dõi các Hợp đồng đã ký với nhà cung cấp. Việc xây dựng danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm y tế của đơn vị không sát, phù hợp với mô hình của đơn vị.

Tuy nhiên sau quá trình thanh tra trực tiếp đối với một số gói thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế tại bệnh viện này, UBND tỉnh Bắc Giang còn phát hiện nhiều sai phạm.

Theo đó: Về thực hiện hợp đồng mua thuốc sau đấu thầu tập trung của Sở Y tế Bắc Giang. Hầu hết các Hợp đồng đã ký kết (đối với các nhà thầu được lựa chọn theo Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung của Sở Y tế ) không có Đảm bảo thực hiện hợp đồng, không đúng quy định của Luật Đấu thầu (trừ HĐ số 365/2017/HÐ-DLVN ngày 30/8/2017 với Công ty CP dược liệu Việt Nam).

12

Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.

Biên bản thương thảo hoàn thiện Hợp đồng ngày 03/5/2018, và Hợp đồng số 351/2018/HĐ-VĐ ngày 03/5/2018 giữa Bên A (Bệnh viện PHCN) với Bên B (Công ty TNHH Dược phẩm Việt Đức) không có chữ ký của Đại diện bên A, không đảm bảo hiệu lực của Hợp đồng.

Ngoài ra Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Bắc Giang còn không có Biên bản thương thảo hoàn thiện Hợp đồng trước khi ký: Bao gồm 3 hợp đồng là:

Hợp đồng số 6184-18/VMBDHN ngày 19/11/2018 với Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIMEDIMEX Bình Dương tại Hà Nội.

Hợp đồng số 10/2018-BG/BVPHCN-TV.PHARM ngày 02/5/2018 với Công ty CPDP TV.PHARM,

Hợp đồng số 223/2018/CDP-PHCN ngày 02/5/2018 với Chi nhánh Công ty CPDP Trung ương CODUPHA Hà Nội.

Sau quá trình thanh tra, UBND tỉnh Bắc Giang còn phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế

Theo đó tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018.

Sau khi kiểm tra 02 Gói thầu, gói thầu mua 01 máy lưu huyết não KTS Doppler xuyên sọ Model: TCD-I, Trung Quốc (theo QĐ 201/QĐ-BV ngày 29/12/2017 của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, theo đó giá trị phê duyệt 98.000.000đ) và gói thầu 01 Đầu dò lưu huyết não KTS DOPPLER xuyên sọ 4MHZ và 02 Máy điện tim 3 cần (theo QĐ số 22a/QĐ-BV ngày 26/01/2018 của Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp, theo đó: giá trị phê duyệt 96.000.000đ, gồm 60.000.000đ/01 máy đầu dò lưu huyết não và 36.000.000đ/2 máy điện tim 3 cân), đoàn kiểm tra máy đầu dò lưu huyết não và 36.000.000đ/2 máy điện tim 3 cân), đoàn kiểm tra nhận thấy: Trình tự thực hiện đối với 02 gói thầu trên không đảm bảo theo quy định hiện hành, cụ thể:

Tại hai gói thầu này không có phê duyệt Dự toán mua sắm được duyệt (giá, số lượng, cấu hình - thông số kỹ thuật).

Không có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết định và phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu.

Không có Bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn được duyệt của Bên mời thầu làm cơ sở yêu cầu các nhà thầu nộp báo giá và đánh giá các báo giá.

Không có Biên bản thương thảo hợp đồng đối với nhà thầu trúng thầu.

Cùng một mặt hàng nhưng có thuế xuất khác nhau cho nhà thầu "ruột"

Qua kiểm tra một số gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng, UBND tỉnh Bắc Giang đã phát hiện tại các gói thầu mua sắm tủ đầu giường, chủ đầu tư phê duyệt, thanh toán giá trị cho 04 gói thầu y hệt nhau (về hàng hóa), Thuế xuất lại khác nhau đối với Tủ đầu giường), cụ thể:

13

Giường y tế.

Cuối năm 2015: Tại gói thầu mua sắm giường, tủ đầu giường (thực hiện tháng 11/2015): giá trị sau thuế 97.800.000đ; nhà thầu cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam (Quyết định số 120/QĐ-BV ngày 06/11/2015 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp); gói thầu mua sắm 06 gường Y tế HK-9006 và 06 Tủ đầu giường HK-9100-BS; Giá trị 06 giường Y tế HK-9006 là 75.000.000đ (đã bao gồm Thuế GTGT 5%); giá trị 06 Tủ đầu giường HK-9100-BS là 22.800.000đ(đã bao gồm thuế GTGT 10%);

Đến năm 2016: Công ty này tiếp tục trúng 2 gói thầu mua sắm giường, tủ đầu giường: giá trị sau thuế 97.800.000đ; nhà cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam; gói thầu mua sắm 06 gường Y tế HK-9006 và 06 Tủ đầu giường HK-9100-BS; giá trị 06 giường Y tế HK-9006 là 75.000.000đ (đã bao gồm Thuế GTGT 5%); giá trị 06 Tủ đầu giường HK-9100-BS là 22.800.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Đến năm 2017: Vẫn là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam trúng tiếp 2 gói thầu mua sắm giường, tủ đầu giường (thực hiện tháng 5/2017): giá trị sau thuế 82.250.000đ; nhà thầu cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam; gói thầu mua sắm 05 gường Y tế HK-9006 và 05 Tủ đầu giường HK-9100-BS; giá trị 05 giường Y tế HK-9006 là 63.250.000đ (đã bao gồm Thuế GTGT 5%); giá trị 05 Tủ đầu giường HK-9100-BS là 19.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%).

Gói thầu mua sắm giường, tủ đầu giường (thực hiện tháng 10/2017): giá trị sau thuế 82.250.000đ; nhà thầu cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam; gói thầu mua sắm 05 gường Y tế HK-9006 và 05 Tủ đầu giường HK-9100-BS; giá trị 05 giường Y tế HK-9006 là 63.250.000đ (đã bao gồm Thuế GTGT 5%); giá trị 05 Tủ đầu giường HK-9100-BS là 19.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%);

Sang năm 2018: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam lại trúng 2 gói mua sắm, mỗi đợt làm Gói thầu mua sắm 05 gường Y tế HK-9100-BS; giá trị sau thuế 82.250.000đ; nhà thầu cung cấp Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam; thuế xuất GTGT 5% cho cả 2 mặt hàng,

Sau khi kiểm tra thực tế một số gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, cụ thể là giường y tế và tủ đầu giường, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra rằng: Theo quy định pháp luật về thuế GTGT: 02 mặt hàng giường y tế và Tủ đầu giường (đã nêu ở trên) được áp thuế suất 10%; do vậy Chủ đầu tư mời thầu, phê duyệt kết quả trúng, thương thảo hợp đồng, ký hợp đồng, nghiệm thu thanh toán không yêu cầu đơn vị nhà thầu xuất Hóa đơn có đủ thuế xuất theo quy định; thanh toán thừa cho nhà thầu giá trị thuế GTGT là 22.337.000đ.

Điều này là không phù hợp theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; không thuộc danh mục kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Được biết: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyên Hồng Việt Nam có địa chỉ: Số Nhà Bt1.17 Khu Đô Thị Tây Mỗ Đường Hữu Hưng P Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

111

Quyết định trúng thầu tại Trung tâm y tế huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang.

Từ những sai phạm nêu trên, UBND tỉnh Bắc Giang xác định, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng. Những khuyết điểm được phát hiện trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao thuộc về trưởng các bộ phận khi chưa nghiên cứu các quy định hiện hành, kiểm soát, phối hợp giữa các bộ phận liên quan để tham mưu kịp thời với Giám đốc Bệnh viện.

Về hướng xử lý, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm. Tuy nhiên tại kết luận này lại không chỉ rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang khi đây là đơn vị cấp trên trực tiếp của Bệnh viện Phục hồi chức năng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ngọc Huy - Chí Kiên

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Khai mạc giải thể thao TRI-Factor Việt Nam 2021

Giải thể thao ba môn phối hợp TRI-Factor Việt Nam 2021 lần II đã tổ chức khai mạc, thu hút hơn 360 vận động viên tham gia.

Angelina Jolie trở lại màn ảnh rộng với “bom tấn” giật gân

Chia tay thế giới cổ tích của “Maleficent” hay “Come Away”, mùa hè này, Angelina Jolie sẽ trở lại màn ảnh rộng trong tác phẩm giật gân “Those Who Wish Me Dead”

Phim mới của nữ chính “50 sắc thái” sắp cập bến Việt Nam

“Our Friend” có sự góp mặt của 3 diễn viên thực lực là Jason Segel, Casey Affleck và Dakota Johnson, hé lộ câu chuyện cảm xúc về một tình bạn có thật.

'Mở kho' tư liệu quý về văn hóa Việt - Pháp

Sau gần 2 năm triển khai (từ 2019-2020), dự án Cổng thông tin Pháp - Việt: Thư viện Hoa Phượng Vĩ đã cơ bản hoàn thành.

Xem thêm