Giáo dục - các bài viết từ Giáo dục, tin tức Giáo dục

Một khi giáo viên bất lực buông xuôi, dạy cho hết tiết...

Khi giáo viên còn nhắc nhở, còn phạt là thầy cô còn yêu thương và mong muốn học sinh ngoan hơn, học tốt hơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thầy cô, ba cọc ba đồng và...quỹ!

Thầy cô, ba cọc ba đồng và...quỹ!

0
Đồng lương “ba cọc ba đồng” của giáo viên không được “yên thân” mà luôn bị ngắt véo, bị chia năm xẻ bảy; không “tự nguyện” cũng không được.