giáo dục ĐH - các bài viết về giáo dục ĐH, tin tức giáo dục ĐH

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Các trường đại học phải thực hiện tự chủ mạnh mẽ hơn nữa!

Phó Thủ tướng nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo dõi Pháp Luật Plus