giáo dục đại học - các bài viết về giáo dục đại học, tin tức giáo dục đại học

Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện cam kết về chất lượng đào tạo sẽ bị xử lý trách nhiệm

Chiều nay (19/11), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Theo dõi Pháp Luật Plus