Pháp Luật Plus - giáo dục ba đình - các bài viết về giáo dục ba đình, tin tức giáo dục ba đình

giáo dục ba đình - các bài viết về giáo dục ba đình, tin tức giáo dục ba đình

Quận Ba Đình kiểm tra cơ sở vật chất tại các Điểm thi và tuyển sinh vào lớp 10

Để đảm bảo cho kỳ thi vào lớp 10, quận Ba Đình đã thành lập 2 Đoàn công tác kiểm tra chuẩn bị cơ sở vật chất tại 8 điểm thi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1