giao dịch - các bài viết về giao dịch, tin tức giao dịch

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện nhiều nhất là đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 56%; phí, lệ phí chiếm khoảng 23,6%, thu phạt chiếm khoảng 18%.

Theo dõi Pháp Luật Plus