giao đất - các bài viết về giao đất, tin tức giao đất

Viết tiếp bài “Nỗi oan của Hải Phòng”: 88 ha đất ruộng vùng xa bị "thổi phồng" thành “đất vàng”

Hải Phòng “đổi 99 ha “đất vàng” lấy hai tòa chung cư”, “gán cả công trình văn hóa cần bảo tồn cho Hoàng Huy”…Thực hư ra sao về những thông tin này?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Điểm mặt “nhóm lợi ích”

Điểm mặt “nhóm lợi ích”

0
Mối quan hệ này sẽ bóp méo các chính sách của Nhà nước, quay hướng để phục vụ cho một số ít DN “thân hữu”.