Pháp Luật Plus - giao đất - các bài viết về giao đất, tin tức giao đất

giao đất - các bài viết về giao đất, tin tức giao đất

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu hồi, giao và cho thuê đất

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1