Giảng viên Viện Môi trường và Tài nguyên - các bài viết về Giảng viên Viện Môi trường và Tài nguyên, tin tức Giảng viên Viện Môi trường và Tài nguyên

TP HCM tuyên truyền phân loại rác thải rắn tại nguồn

Mới đây tại UBND phường An Lợi Đông (quận 2, TPHCM) đã diễn ra hội nghị tuyên truyền quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt cho cư dân.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1