giang hồ khánh trắng - các bài viết về giang hồ khánh trắng, tin tức giang hồ khánh trắng

Chân dung “ông trùm” Khánh “trắng”: 5 cái nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam

Trong 15 ngày, Khánh Trắng và 23 đồng bọn phải ra đứng trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét của pháp luật vì những tội ác đã gây ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus