Pháp Luật Plus - giáng chức hiệu trưởng - các bài viết về giáng chức hiệu trưởng, tin tức giáng chức hiệu trưởng

giáng chức hiệu trưởng - các bài viết về giáng chức hiệu trưởng, tin tức giáng chức hiệu trưởng

Hiệu trưởng bị giáng chức vì phát thiếu hàng ngàn hộp sữa học đường

Với chức vụ hiệu trưởng ông Tuyến đã cấp phát thiếu hàng ngàn hộp sữa cho học sinh khi thực hiện đề án sữa học đường.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết