giáng cấp - các bài viết về giáng cấp, tin tức giáng cấp

Hàng loạt cán bộ “vào lò”, coi chừng nghe “chỉ đạo miệng“?

Chừng nào cấp dưới vẫn phải phục tùng cấp trên vô điều kiện thì chừng ấy, sẽ còn những quan chức lấm lem, còn những thuộc cấp đau xót.

Theo dõi Pháp Luật Plus