Pháp Luật Plus - giáng cấp - các bài viết về giáng cấp, tin tức giáng cấp

giáng cấp - các bài viết về giáng cấp, tin tức giáng cấp

Sẽ giáng cấp nữ Đại úy công an chửi bới nhân viên sân bay

Công an Hà Nội đang căn cứ vào quy định của Bộ Công an dự kiến hạ cấp bậc hàm từ Đại úy xuống Trung úy đối với bà Lê Thị Hiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus