Giang Anh Tuấn - các bài viết về Giang Anh Tuấn, tin tức Giang Anh Tuấn

Một Trưởng phòng Tư pháp 45 lần hiến máu cứu người

Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu, anh Giang Tuấn Anh - Trưởng phòng Tư pháp TP Hà Tiên luôn đi đầu trong hoạt động nhân đạo này.

Theo dõi Pháp Luật Plus