gian lận hồ sơ tài chính - các bài viết về gian lận hồ sơ tài chính, tin tức gian lận hồ sơ tài chính

Công ty VSET Việt Nam có gian lận hồ sơ để trúng gói thầu hơn 12 tỷ đồng tại BV Ung Bướu Hà Nội?

Công ty VSET Việt Nam sử dụng hồ sơ gian lận năng lực tài chính để trúng gói thầu hơn chục tỷ đồng do BV Ung Bướu làm chủ đầu tư.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1