Pháp Luật Plus - giàn khoan Hải Dương 982 - các bài viết về giàn khoan Hải Dương 982, tin tức giàn khoan Hải Dương 982

giàn khoan Hải Dương 982 - các bài viết về giàn khoan Hải Dương 982, tin tức giàn khoan Hải Dương 982

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam tại Biển Đông bằng các biện pháp luật pháp quốc tế cho phép.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1