Pháp Luật Plus - gian hàng - các bài viết về gian hàng, tin tức gian hàng

gian hàng - các bài viết về gian hàng, tin tức gian hàng

Kiểm tra, giám sát công tác An toàn vệ sinh thực phẩm tại Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc

Tại các nhà hàng, khách sạn, Đoàn đã trực tiếp giám sát các khu vực sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, nơi phục vụ ăn uống.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết