Giãn cách xã hội - các bài viết về Giãn cách xã hội, tin tức Giãn cách xã hội

Thành phố Quảng Ngãi áp dụng Chỉ thị 15 kể từ 0h ngày 22/9

Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù tương ứng mức “Nguy cơ cao” và thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thực tiễn là thước đo

Thực tiễn là thước đo

0
Cho đến nay Cao Bằng là tỉnh duy nhất đang giữ vững thành quả chưa có ca mắc COVID-19.