UBND TP Hà Nội đã kết luận 3/4 nội dung tố cáo của công dân là đúng với những sai phạm "động trời" của hai Phó CT quận Bắc Từ Liêm.



Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội ban hành Kết luận số 35/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Từ Liêm trước đây trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình ở xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm (nay là phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Ket luan so 35 ngay 11-5-2020 cua Chu tich UBND Tp Ha Noi

Kết luận của UBND TP Hà Nội.

Ngâm giấy chứng nhận của dân suốt 20 năm không trả

Ba hộ gia đình (ông Lê Văn Thông, ông Lê Văn Củ, bà Nguyễn Thị Gái) được xét, cấp GCNQSD đất thời điểm năm 2001, thời điểm này xã Thụy Phương thuộc địa bàn khu dân cư nông thôn, thủ tục xét cấp GCNQSD đất cho các hộ thực hiện theo Thông tư số 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính (theo đó, hộ gia đình đề nghị cấp GCNQSD đất có đơn đăng kí quyền sử dụng đất; Hội đồng đăng kí đất đai xã Thụy Phương họp xét duyệt và thông báo công khai kết quả xét duyệt; UBND xã Thụy Phương lập hồ sơ trình UBND huyện Từ Liêm; phòng Địa chính huyện Từ Liêm kiểm tra hồ sơ sau đó trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận). Đối chiếu với quy định nêu trên, trình tự, thủ tục xét cấp GCN QSD đất đối với 03 hộ, là đúng quy định.

Ngày 01/8/2001, UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm) ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc cấp GCNQSD đất ở đợt 1 cho 101 hộ gia đình cá nhân xã Thụy Phương, trong đó có 03 hộ gia đình: ông Lê Văn Thông, ông Lê Văn Củ, bà Nguyễn Thị Gái.

Theo quy trình cấp GCNQSD đất tại thời điểm năm 2001, UBND cấp huyện bàn giao GCNQSD đất của 03 hộ cho UBND xã Thụy Phương (nay là UBND phường Thụy Phương).

Mặt khác, UBND phường Thụy Phương báo cáo chưa được UBND huyện Từ Liêm bàn giao GCNQSD đất của 03 hộ nên chưa bàn giao GCNQSD đất cho 03 hộ.

Việc công dân cho rằng UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSD đất cho 03 hộ từ năm 2001 nhưng đến năm 2018 chưa trả GCNQSD đất cho 03 hộ là đúng. UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm sớm bàn giao GCNQSD đất cho 03 hộ nêu trên.

Để xảy ra tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Từ Liêm trước đây (nay là UBND quận Bắc Từ Liêm), phòng Địa chính nhà đất huyện Từ Liêm trước đây (nay là phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bắc Từ Liêm).

Liên tục trong nhiều năm qua, tại các cuộc tiếp xúc cử tri vấn đề này đã được nêu ra nhưng UBND quận và phường đỗ lỗi quanh cho nhau.

Công dân có văn bản riêng gửi Chủ tịch UBND quận về vấn đề này (có giấy nhận đơn cuối năm 2018) nhưng đến nay cũng không được UBND quận giải quyết.

Cá biệt, cán bộ công chức liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất đai của quận Bắc Từ Liêm còn xui gia đình bà Nguyễn Thị Gái báo mất GCNQSD đất trong khi gia đình bà chưa hề nhận được Giấy này.

Và trong một diễn biến khác thì trong cuộc tiếp xúc cử tri cuối năm 2019 còn phát hiện thêm ít nhất có 01 gia đình nữa là ông Nguyễn Văn Phố cũng đang trong tình cảnh tương tự như 03 gia đình nêu trên.

Cấp sổ mới chồng lên sổ cũ… chỉ lộ khi dân đòi sổ để làm giấy phép xây dựng

Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích là 152m2 tại phường Thụy Phương (xã Thụy Phương trước đây) hộ gia đình ông Lê Văn Củ sử dụng đã được UBND huyện Từ Liêm trước đây cấp GCNQSD đất theo Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 01/8/2001.

99127506_263890464805290_4071804583460995072_n

Hai đương kim Phó chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm là ông Nguyễn Kim Vinh và bà Nguyễn Thị Nắng Mai.

Năm 2006, ông Lê Ngọc Hà (con trai ông Củ) lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2 xã Thụy Phương nêu trên và được UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSD đất cho thửa đất này tại Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 25/9/2006.

Như vậy, thửa đất số 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2 xã Thụy Phương đã được UBND huyện Từ Liêm ban hành 02 Quyết định cấp GCNQSD đất đối với hai đối tượng khác nhau.

Do đó, việc công dân tố cáo UBND huyện Từ Liêm trước đây cấp GCNQSD đất cho hai chủ sử dụng đất khác nhau đối với thửa đất 179, tờ bản đồ số 6 diện tích 152m2, là đúng.

Năm 2017, trên cơ sở kết quả thẩm tra của Thanh tra quận Bắc Từ Liêm, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thu hồi lại GCNQSD đất đã cấp cho ông Hà.

Để xảy ra tồn tại trên trách nhiệm thuộc về ông Dương Xuân Thu – Cán bộ địa chính (đã mất), ông Nguyễn Ngọc Nam – nguyên Chủ tịch UBND xã Thụy Phương, ông Nguyễn Tiến Quang – nguyên cán bộ Văn phòng đăng kí đất đai huyện Từ Liêm, bà Nguyễn Thị Nắng Mai – nguyên Giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai huyện Từ Liêm (nay là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm), bà Nguyễn Thị Sơn – nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm (nay đã nghỉ hưu). Như vậy, nội dung công dân tố cáo là đúng.

Thực tế năm 2017, khi gia đình ông Củ đòi sổ để làm thủ tục xin giấy phép làm nhà thì mới phát lộ ra sự việc và Thanh tra quận Bắc Từ Liêm mới vào cuộc.

GCNQSD đất cấp sai cho ông Hà ngay sau khi được làm đã được mang đi cầm cố vay vốn ngân hàng nhưng rất may đã không phát sinh nợ xấu nên sự thật mới lâu được phát hiện nhưng dư luận đặt câu hỏi về “một quy trình khép kín làm sổ” tại huyện Từ Liêm cũ vì trong năm 2017 có 07 sổ được cấp sai đối tượng bị hủy bỏ thì có 5 sổ liên quan đến ông Nguyễn Kim Vinh trước đây là Trưởng phòng Địa chính nhà đất (Tài nguyên và Môi trường sau này) huyện Từ Liêm và sau đó là Phó Chủ tịch UBND phụ trách mảng đất đai.

Ngày 25/2/1992, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 356/QĐ-UB về việc cho phép xã Thụy Phương được sử dụng 8.000m2 đất để cấp cho 87 hộ dân làm nhà ở tại các khu vực: Ao khu thực phẩm cũ với diện tích 3.330m2 đất cho 57 hộ và khu vực giáp ven đường 69 với diện tích 4.670m2 đất cho 30 hộ (gia đình bà Nguyễn Thị Hải có tên trong danh sách 87 hộ).

Ngày 21/9/1999, Thanh tra huyện Từ Liêm có kết luận số 339/KL-TTr về việc xét đơn tố cáo của công dân tại xã Thụy Phương, trong đó có nội dung: So với Quyết định 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992 của Thành phố Hà Nội thì diện tích UBND xã Thụy Phương đã cấp thừa ra là 1.371m2.

Trong đó phần diện tích UBND xã tự cấp đổi vị trí khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, với lí do phía sau dãy ki ốt xã đã cho thuê ven đường 69 sát sao Sen, ao Sen có mực nước quá sâu đã chuyển vào thửa đất 554 tờ bản đồ số 1 năm 1985, diện tích 1.632m2.

Như vậy, sau khi UBND Thành phố Hà Nội có Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992, UBND xã Thụy Phương đã tiến hành giao đất cho các hộ và tự ý chuyển đổi vị trí giao đất cho các hộ.

Hộ bà Hải có tên trong danh sách 87 hộ xã Thụy Phương xin cấp đất giãn dân nhưng năm 1992 khi giao đất cho hộ bà Hải, UBND xã đã giao vào vị trí khu vực ao Đồng Hoàng (không đúng vị trí theo Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992 của UBND TP Hà Nội).

Năm 2005, hộ bà Hải có đơn xin cấp GCNQSD đất đối với diện tích đất đang sử dụng là 332m2 thuộc thửa đấ số 45, tờ bản đồ số 9 xã Thụy Phương năm 1994 (thuộc một phần thửa đất số 525, tờ bản đồ số 1, bản đồ thổ canh năm 1985 xã Thụy Phương) thuộc khu vực ao Đồng Hoàng, không thuộc 02 khu vực UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận tại Quyết định số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992, việc công dân cho rằng thửa đất số 45 tờ bản đồ số 9 hộ gia đình bà Hải đang sử dụng có nguồn gốc đất cấp theo Quyết định giãn dân số 356/QĐ-UB ngày 25/2/1992 của Thành phố, là có căn cứ.

Hộ bà Nguyễn Thị Hải được cấp giấy chứng nhận năm 2005, thời điểm này UBND huyện Từ Liêm thực hiện theo Luật đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ và Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 18/2/2005 của UBND Tp Hà Nội về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đối chiếu với quy định, khi hồ sơ có sự thay đổi về nguồn gốc đất, nhưng văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên môi trường không trả hồ sơ cho UBND xã Thụy Phương để hoàn thiện lại hồ sơ thì trình tự, thủ tục xét cấp đối với hộ bà Hải là chưa đảm bảo quy định.

Để xảy ra tồn tại trên trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Tiến Quang – cán bộ Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện Từ Liêm, bà Nguyễn Thị Sơn – Giám đốc Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất và ông Nguyễn Kim Vinh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (hiện nay ông Vinh là Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm).

Diện tích đất hộ gia đình bà Hải sử dụng tại khu vực ao Đồng Hoàng đủ điều kiện được xét cấp giấy chứng nhận nhưng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Từ Liêm xác định lại nguồn gốc đất của hộ gia đình bà Hải trong quá trình cấp giấy chứng nhận ( loại đất không giấy tờ) đã ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất đất gia đình bà Hải phải nộp khi được cấp GCNQSD đất; UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, xác định lại tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình bà Hải theo tiêu chuẩn hộ được cấp đất giãn dân.

Nhiều năm qua, dư luận về việc gia đình bà Hải được ưu ái do có anh trai là ông Nguyễn Việt Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã/phường Thụy Phương từ năm 2005 đến nay nên được cấp giấy chứng nhận chưa đúng về nguồn gốc đất gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước liên tục được đặt ra.

Từ cấp phường đến quận đều một mực bảo vệ việc cấp giấy chứng nhận với nguồn gốc là đất không có giấy tờ cấp cho gia đình bà Hải là hoàn toàn đúng.

Dư luận đang chờ đợi việc xử lí nghiêm trách nghiệm của cán bộ, đảng viên sau kết luận 35 này.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận