UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, yêu cầu huỷ kết quả đấu giá đất vì nghi vấn có những khuất tất.Theo đó, trước việc doanh nghiệp có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Hạ Long liên quan đến việc xuất hiện những khuất tất, không minh bạch trong quá trình đấu giá đất khiến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới đây UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu UBND TP Hạ Long, Sở TN&MT... về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Anh Thắng.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin bài viết "Nghi vấn những khuất tất, không minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh?" theo nội dung đơn thư bạn đọc mà đại diện  là người đứng đầu Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Anh Thắng, có trụ sở tại ở Tổ 6, khu trới 2, Hoành Bồ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Doanh nghiệp đã có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Hạ Long và các cơ quan báo chí kiến nghị, khiếu nại về những "khuất tất, không minh bạch" trong quá trình đấu giá diện tích đất hơn 4000m2 mà doanh nghiệp này đã đầu tư từ năm 2007 đến nay.

van ban quang ninh.

Nội dung Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu giải quyết nội dung kiến nghị của doanh nghiệp được cho là ảnh hưởng quyền lợi trong quá trình đấu giá đất.

Cụ thể, nội dung văn bản số 9490/UBND-QLĐĐ3 ngày 29/12/2021của UBND tỉnh Quảng nêu rõ: "Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được Đơn đề nghị của Công ty TNHH thương mại đầu tư Anh Thắng ngày 21/12/2021 về việc có ý kiến hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất dự án “Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại khu 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long”.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Giao UBND thành phố Ha Long chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan căn cứ Đơn đề nghị của Công ty TNHH thương mại đầu tư Anh Thắng để kiềm tra, rà soát quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại khu 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long và trả lời Công ty TNHH thương mại đầu tư Anh Thắng đảm bảo quy định".

"Trường hợp nếu có sai phạm thì xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với nội dung vượt thâm quyền; thời gian trước ngày 15/01/2022. 

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, trước đó, bà Nguyễn Thị Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Anh Thắng ở Tổ 6, khu trới 2, Hoành Bồ, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, kêu cứu về việc có những dấu hiệu khuất tất, không minh bạch trong quy trình đấu giá “Quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, Quảng Ninh” do UBND thành phố Hạ Long và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long quản lý.

Thông báo đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Quảng Ninh.

Thông báo đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Quảng Ninh.

Cụ thể, nội dung đơn nêu, việc đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh thực hiện vào lúc 17h, ngày 18/12/2021, tại trụ sở có địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bà Thắng cho rằng vì có dấu hiệu khuất tất trong quy trình đấu giá đã dẫn đến Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Anh Thắng (Công ty Anh Thắng) không trúng thầu.

Trong khi, dự án này đã công bố quy hoạch, duyệt và triển khai các bước tiếp theo được thực hiện bởi Công ty TNHH MTV – Vật liệu xây dựng Thanh Thắng T – T (Công ty Thanh Thắng T - T) do bà Thắng làm giám đốc.

Trong đơn bà Nguyễn Thị Thắng trình bày: “Căn cứ vào quyết định số 2999/QĐ – UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Ngày 06/12/2017, UBND huyện Hoành Bồ có quyết định số: 4740/QĐ – UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và giao cho Công ty TNHH MTV – Vật liệu xây dựng Thanh Thắng T-T(Công ty Thanh Thắng T - T) kết hợp cùng UBND thị trấn Trới và các cơ quan, ban ngành thực hiện công bố công khai Quy hoạch đã được duyệt và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Căn cứ vào Quyết định số: 1117/QĐ – UBND, ngày 10/4/2018, của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì Công ty Thanh Thắng T-T, do bà Thắng làm giám đốc được UBND huyện Hoành Bồ lựa chọn là nhà đầu tư theo Quyết định số: 3840/QĐ – UBND, ngày 26/12/2018 về việc phê duyệt nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tờ trình số 18A/TTr – UBND về việc trình phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Nhà Đầu tư thực hiện dự án.

Tờ trình số 18A/TTr – UBND về việc trình phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Nhà Đầu tư thực hiện dự án.

Ngày 12/3/2019, UBND huyện Hoành Bồ đã có Tờ trình số: 18A/TTr – UBND trình phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Nhà Đầu tư thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, trình lên UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, trong đó ghi rõ: “…Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu theo ủy quyền của Tỉnh, UBND huyện Hoành Bồ trình Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Ngày 24/5/2019, UBND huyện Hoành Bồ có công văn số: 972/UBND – TNMT gửi UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện 02 công trình, dự án trên địa bàn Hoành Bồ trong đó có Dự án Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm.

Thực hiện theo chỉ đạo của quyết định số: 4740/QĐ – UBND ngày 06/12/2017 UBND huyện Hoành Bồ (nay là phường Hoành Bồ), đến ngày 28/8/2019, Công ty Thanh Thắng T-T đã kết hợp với UBND thị trấn Trới cùng các cơ quan, ban ngành đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty Thanh Thắng T-T là chủ đầu tư và tự chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo hình thức (PPP).

Sau đó, do sự sáp nhập của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, để trở thành phường Hoành Bồ, nên những bước hướng dẫn và chỉ đạo tiếp theo của dự án về phía chính quyền bỗng dưng ngừng trệ…

Bà Thắng cho biết: Đến ngày 23/11/2021, tôi nhận được thông tin Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh (Công ty Hợp danh) công khai mời đấu giá “Quyền sử dụng đất thuê 50 năm trả tiền một lần để thực hiện dự án: Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”, do Công ty Thanh Thắng T-T của tôi đang trong tiến độ thực hiện dự án.

23.

Toàn bộ diện tích đất được mang ra đấu giá được phía doanh nghiêp đầu tư cơ sở hạ tầng quây tôn và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư lâu dài.

Hiện tại Công ty của chúng tôi đang có nhu cầu khẩn thiết về trụ sở và các công trình phụ trợ cho công tác phát triển kinh doanh, sản xuất, cũng như trước đây Công ty Thanh Thắng T – T của tôi đã đầu tư rất nhiều tiền của, công sức để lập quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng dự án trên, nên tháng 12/2021, Công ty Anh Thắng do tôi làm giám đốc đã gửi hồ sơ tham gia đấu giá dự án trên với đầy đủ hồ sơ pháp lý và đặt tiền cọc theo yêu cầu.

Sau đó tôi nhận được giấy mời dự thầu vào lúc 9h, ngày 17/12/2021 theo hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Đúng 9h kém 15 phút, Ban Lãnh đạo Công ty Anh Thắng của chúng tôi có mặt đầy đủ. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, mà không thấy Hội đồng Đấu giá làm việc.

Chúng tôi cứ ngồi chờ trong sự sốt ruột và đầy bức xúc về phong cách làm việc tùy tiện. Đến lúc 11h, một người của Công ty Hợp danh mới ra thông báo là: Chuyển buổi đấu giá sang ngày 21/12/2021.

Nhưng khoảng hơn 8h sáng thứ 7, ngày 18/12/2021, tôi bỗng nhận được một cuộc gọi điện thoại từ số lạ 0976 286 ... thông báo: Buổi đấu giá dự án sẽ được thực hiện vào lúc 16h ngày 18/12/2021 (mà không có giấy mời).

Đúng 16h, Ban Lãnh đạo Công ty Anh Thắng chúng tôi có mặt đầy đủ, nhưng cuộc đấu giá lại bị đẩy lùi đến 17h (nghĩa là ngày và giờ tổ chức đấu giá hoàn toàn ngoài ngày giờ hành chính) Hội đồng Đấu giá mới bê ra thùng phiếu bỏ kín, rồi công bố Công ty Cổ phần Tập đoàn TNG – QN chiến thắng trong buổi đấu giá.

Xuyên suốt quá trình tổ chức đấu giá Dự án trụ sở làm việc kết hợp văn phòng giới thiệu sản phẩm tại: Khu 2, huyện Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh do Công ty Hợp danh thực hiện, Ban Lãnh đạo Công ty Anh Thắng chúng tôi nhận thấy có nhiều điều khuất tất, như: Hội đồng đấu giá văn hóa ứng xử quá kém và không tôn trọng các đơn vị đấu giá trong ngày 18/12/2021, vì: Để cho các công ty phải ngồi chờ hơn 2 giờ đồng hồ và không tổ chức thực hiện đấu giá công khai, mà không một lời xin lỗi cũng như giải thích?

Vì sao kế hoạch tổ chức đấu giá tiếp theo được ấn định vào ngày 21/12/2021, lại bị Công ty Hợp danh vội vã tổ chức vào hồi 17h thứ 7 ngày 18/12/2021. Nghĩa là buổi đấu giá được tổ chức hoàn toàn ngoài ngày và giờ hành chính, mà chỉ được thông báo miệng qua điện thoại trước ít giờ đồng hồ?

Từ việc Công ty Hợp danh tổ chức đấu giá khuất tất, thiếu minh bạch và kết quả không như mong muốn sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình và sự phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như đẩy Công ty Anh Thắng – một công ty ở vùng sâu một huyện nghèo đã nỗ lực hết mình để vượt khó vươn lên và tạo công ăn việc làm cho người lao động là dân tộc với mức lương trung bình 6 – 9 triệu VNĐ/người/tháng, không có trụ sở và các công trình phụ trợ, đến bờ vực phá sản.

24.

 Công ty Thanh Thắng T – T mong muốn được tiếp tục sử dụng phần diện tích đã mang ra đấu giá để đầu tư, xây dựng

trụ sở và các công trình phụ trợ cho công tác phát triển kinh doanh, sản xuất của Công ty.

"Ban Lãnh đạo Công ty Anh Thắng thiết tha đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét hủy kết quả buổi đấu giá đầy khuất tất lúc 17h ngày 18/12/2021 do Công ty Hợp danh thực hiện và buổi đấu giá sẽ được UBND thành phố Hạ Long tổ chức lại theo thể thức: Đấu giá trực tiếp công khai, tránh hiện tượng đầu cơ bất động sản trái pháp luật”.

Trước sự việc xảy ra, trao đổi với phóng viên Pháp luật Việt Nam người đứng đầu Công ty Anh Thắng cũng đưa ra quan điểm mong các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ, xử lý những sai phạm nếu có xảy ra trong quá trình thực hiện đấu giá tài sản. "Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng hữu quan xem xét huỷ bỏ kết quả đấu giá, đồng thời đã có kiến nghị cụ thể tới TTPT Quỹ đất TP Hạ Long xem xét để đảm bảo quyền lợi cho phía doanh nghiệp chúng tôi".

"Chúng tôi đã hoàn thiện đơn thư cũng như các cơ sở pháp lý gửi tới cơ quan Công an, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long để điều tra, làm rõ vụ việc". "Bên cạnh đó, phía Công ty cũng đã có nội dung Đơn kiến nghị những nội dung cần cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét xử lý để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho phía doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đang mong muốn có được điều kiện phát triển trong thời điểm khó khăn này", đại diện doanh nghiệm mong muốn.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận