Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Giang chỉ ra loạt sai phạm về lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.Hàng loạt sai phạm, tồn tại

Theo đó, kết luận thanh tra số 219/KL-UBND của UBND tỉnh Hà Giang về hoạt động đầu tư, xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang đã chỉ rõ những sai phạm của dự án này và trách nhiệm của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan.

Về lĩnh vực đất đai, quá trình thẩm định chuyển đổi mục đích sử dụng đất UBND huyện Bắc Quang thẩm tra, thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hà Thanh Tùng từ đất Trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất sang đất ở nông thôn không chặt chẽ, chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất là thực hiện không đúng với quy định.

Trách nhiệm cấp huyện thuộc về các cá nhân là chuyên viên phòng TN&MT huyện, Phó Trưởng phòng TN&MT huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang thời kỳ trước. Trách nhiệm cấp xã thuộc về Công chức địa chính – giao thông xây dựng xã Hùng An; Chủ tịch UBND xã Hùng An thời kỳ trước đó.

IMG_2235

Dự án đã từng được xây dựng dở dang.

Quá trình xác nhận nội dung biến động đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Quang trong quá trình đăng ký biến động đất đai cho ông Hà Thanh Tùng từ đất ở nông thôn sang đất thương mại dịch vụ không phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Bắc Quang được phê duyệt. Trách nhiệm thuộc về các viên chức Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Quang, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Quang và Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bắc Quang.

Quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất Chi cục thuế Khu vực Bắc Quang - Quang Bình, đã xác định mức thu tiền sử dụng đất không đúng theo Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất dẫn đến thu thiếu tiền sử dụng đất của ông Hà Thanh Tùng số tiền 471.990.280 đồng.

Quá trình cấp giấy chấp thuận san đào, UBND huyện Bắc Quang buông lỏng công tác quản lý Nhà nước để các cơ quan chuyên môn tham mưu trình ban hành Chấp thuận khi không đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy trình, quy định, thiếu trách nhiệm trong công tác đôn đốc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm sau khi cấp chấp thuận san đào.

Đối với hộ ông Hà Thanh Tùng, không có giấy phép của cơ quan quản lý đường bộ về việc đấu nối đường phục vụ thi công vào đường Quốc lộ khi vận chuyển đất, đá được san đào theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. San đào vượt diện tích 935,5 m so với giấy chấp thuận, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Về quá trình điều chỉnh quy hoạch, UBND huyện Bắc Quang ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 về việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hùng An huyện Bắc Quang giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Trách nhiệm thuộc về chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bắc Quang; Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bắc Quang và nguyên Chủ tịch UBND huyện (nay là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Quá trình lập hồ sơ và cấp phép xây dựng nhà xưởng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện không thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng, không kiểm tra hiện trường cấp phép xây dựng dẫn đến tham mưu trình UBND huyện Bắc Quang ban hành Giấy phép xây dựng sai, dẫn đến buộc phải ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép xây dựng. Trách nhiệm thuộc về chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng Bắc Quang; ông Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện; nguyên Chủ tịch UBND huyện là người ký ban hành Giấy phép xây dựng.

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang xây dựng móng công trình không có giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng năm 2014. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định xử lý vi phạm hành chính của Cơ quan có thẩm quyền và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Yêu cầu khắc phục, xử lý

Đối với UBND huyện Bắc Quang, thu hồi Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND huyện Bắc Quang về việc cho phép ông Hà Thanh Tùng chuyển mục đích với diện tích 2.609,4m từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn, do vi phạm Luật đất đai năm 2013. Thu hồi Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND huyện Bắc Quang cho phép ông Hà Thanh Tùng chuyển mục đích sử dụng đất 400m2 từ đất trồng rừng sản xuất sang đất ở nông thôn.

Thu hồi Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND huyện Bắc Quang về việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Hùng An huyện Bắc Quang giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030, do không đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch và không đúng đối tượng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

b6ffbd07a83e63603a2f

Khu vực từng kỳ vọng là Trung tâm Đăng kiểm phía Nam của tỉnh Hà Giang nay bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Hùng An về việc thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện lập hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất, chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt... dẫn đến không xử lý kịp thời các vi phạm của hộ gia đình.

Xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Hà Thanh Tùng về hành vi san đất nông nghiệp vượt diện tích được cấp phép.

Đồng thời, xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang về hành vi thi công xây dựng công trình không có Giấy phép xây dựng và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Quang, hủy các nội dung chỉnh lý biến động...

Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, chấn chỉnh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Bắc Quang và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai phải thực hiện đúng các nội dung quy định tại  của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định của pháp luật về đất đai.

Kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Bắc Quang trong việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động, xác nhận trên giấy chứng nhận cho ông Hà Thanh Tùng, để xảy ra những sai phạm như đã nêu trên.

Đối với Cục thuế tỉnh, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của Chi cục thuế Khu vực Bắc Quang - Quang Bình, trong việc xác định mức thu thiếu tiền sử dụng đất của hộ ông Hà Thanh Tùng.

Kết luận cũng nêu, đối với Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang, đình chỉ mọi hoạt động đầu tư xây dựng trên diện tích đất 3.009,4 m2 Công ty thuê của hộ ông Hà Thanh Tùng. Yêu cầu Công ty phải phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận