Pháp Luật Plus - giám sát - các bài viết về giám sát, tin tức giám sát

giám sát - các bài viết về giám sát, tin tức giám sát

Khi quyền giám sát của người dân được cụ thể hóa

Bổ sung thêm một số hình thức giám sát của người dân đối với hoạt động của công an nhân dân, CSGT thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình.

Theo dõi Pháp Luật Plus