giám sát dịch bệnh - các bài viết về giám sát dịch bệnh, tin tức giám sát dịch bệnh

Hà Nội: Gia tăng trẻ mắc cúm A, giám sát tay chân miệng tại 63 bệnh viện

Dịch bệnh tay chân miệng lan rộng, Hà Nội đã yêu cầu tất cả Trung tâm Y tế của 30 quận, huyện, thị xã duy trì hoạt động giám sát dịch bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1