Pháp Luật Plus - giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi - các bài viết về giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, tin tức giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi - các bài viết về giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi, tin tức giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

WHO khuyến nghị giảm liều vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi

Khuyến nghị được đưa ra sau khi Nhóm Chuyên gia Tư vấn Chiến lược (SAGE) về tiêm chủng tổ chức một cuộc họp vào thứ Tư để đánh giá vaccine.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1