Pháp Luật Plus - giảm lãi suất - các bài viết về giảm lãi suất, tin tức giảm lãi suất

giảm lãi suất - các bài viết về giảm lãi suất, tin tức giảm lãi suất

Lãi suất gửi tiết kiệm lại tiếp tục giảm

Mấy ngày qua, một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn ngắn 0,1-0,2%.

Theo dõi Pháp Luật Plus