Giám đốc Trung tâm y tế TP Yên Bái - các bài viết về Giám đốc Trung tâm y tế TP Yên Bái, tin tức Giám đốc Trung tâm y tế TP Yên Bái

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm Y tế TP Yên Bái

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Nguyễn Trường Giang...

Theo dõi Pháp Luật Plus