Pháp Luật Plus - giám đốc - các bài viết về giám đốc, tin tức giám đốc

giám đốc - các bài viết về giám đốc, tin tức giám đốc

Thăng hàm Thiếu tướng với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Quyết định của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ông Nguyễn Đức Dũng. 

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết