giám đốc - các bài viết về giám đốc, tin tức giám đốc

Tập đoàn FPT có Giám đốc công nghệ mới

Ông Vũ Anh Tú sẽ thay thế vị trí Giám đốc Công nghệ của ông Lê Hồng Việt - người mới được bổ nhiệm làm CEO FPT Smart Cloud.

Theo dõi Pháp Luật Plus