giám đốc - các bài viết về giám đốc, tin tức giám đốc

Quảng Ngãi thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện do ông Nguyễn Đức Trung - quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đứng đầu.

Theo dõi Pháp Luật Plus