Pháp Luật Plus - giám đốc - các bài viết về giám đốc, tin tức giám đốc

giám đốc - các bài viết về giám đốc, tin tức giám đốc

Giám đốc bệnh viện bị tố nhận tiền "chạy việc" mỗi trường hợp từ 50 đến 70 triệu đồng

Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa bị cấp dưới tố nhận tiền "chạy việc" cho mỗi trường hợp từ 50 đến 70 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus