Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn - các bài viết về Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn, tin tức Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn

12 viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kê khai tài sản không đúng quy định

Đoàn thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1