Giám đốc sở TN - MT Yên Bái - các bài viết về Giám đốc sở TN - MT Yên Bái, tin tức Giám đốc sở TN - MT Yên Bái

Thanh tra Chính phủ đang làm rõ khối tài sản khủng của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Thanh tra Chính phủ đã chính thức vào cuộc thanh tra khối tài sản khủng của ông Phạm Sỹ Qúy-Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Yên Bái.

Theo dõi Pháp Luật Plus