Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái - các bài viết về Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, tin tức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái

Chiều ngày 11/8, sẽ công bố kết luận thanh tra về vụ biệt phủ của Giám đốc Sở TNMT Yên Bái

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng cho biết dự kiến sẽ công bố kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TNMT vào chiều thứ 6 ngày 11/8.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1