Pháp Luật Plus - giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết - các bài viết về giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết, tin tức giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết

giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết - các bài viết về giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết, tin tức giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết

Xét xử vụ giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết khi đi lễ

Do Đạt có mâu thuẫn với ông Lê Hữu Trí, Giám đốc một doanh nghiệp, Đạt đã thuê Hoàn và Duy giết ông Trí với giá 500 triệu đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết