Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP - các bài viết về Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP, tin tức Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP

Thanh Hóa: Giám đốc mỏ đất là chủ mưu vụ đập phá cổng làng

CA huyện Nông Cống xác định, ông Nguyễn Khắc Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần KH GROUP là kẻ chủ mưu chỉ đạo vụ côn đồ đập phá cổng làng.

Theo dõi Pháp Luật Plus