giám đốc công an - các bài viết về giám đốc công an, tin tức giám đốc công an

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: "Bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh người địa phương khác để tránh thân hữu, thân thích"

Đó là quan điểm của ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng trả lời về việc, vì sao bổ nhiệm Giám đốc Công an phải là người địa phương khác?.

Theo dõi Pháp Luật Plus