Pháp Luật Plus - Giám đốc Bệnh viện Trương Vương - các bài viết về Giám đốc Bệnh viện Trương Vương, tin tức Giám đốc Bệnh viện Trương Vương

Giám đốc Bệnh viện Trương Vương - các bài viết về Giám đốc Bệnh viện Trương Vương, tin tức Giám đốc Bệnh viện Trương Vương

Vì sao Giám đốc Bệnh viện Trương Vương TP HCM bị kỷ luật?

Sở Y tế TP HCM đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với bác sĩ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương bằng hình thức khiển trách.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1