giám định - các bài viết về giám định, tin tức giám định

Vụ trưởng Vụ 2 VKSNDTC: Chỉ mình Bộ Công an làm công tác giám định là không khách quan

“Khi điều tra cán bộ công an mà lại đi nhờ Cơ quan giám định của ngành Công an giám định thì không ổn, không minh bạch, không khách quan…”.

Theo dõi Pháp Luật Plus