Pháp Luật Plus - giám định - các bài viết về giám định, tin tức giám định

giám định - các bài viết về giám định, tin tức giám định

Quy định về giám định y khoa để hưởng chế độ tai nạn lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định cơ quan BHXH trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus