Pháp Luật Plus - giám định pháp y - các bài viết về giám định pháp y, tin tức giám định pháp y

giám định pháp y - các bài viết về giám định pháp y, tin tức giám định pháp y

Làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần - Cần nghiêm trị hành vi tiếp tay cho tội phạm

Hành vi làm giả bệnh án tâm thần cho các đối tượng tội phạm là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết