Pháp Luật Plus - GIẢI TỎA - các bài viết về GIẢI TỎA, tin tức GIẢI TỎA

GIẢI TỎA - các bài viết về GIẢI TỎA, tin tức GIẢI TỎA

Hà Nội: Khi nào giải phóng mặt bằng trên khu đất chợ Nhà Xanh?

Việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên khu đất thực hiện theo kế hoạch của UBND quận Cầu Giấy và UBND Thành phố.

Theo dõi Pháp Luật Plus